Vol.540模特蔡文钰Abby私房性感黑色内衣配黑丝吊袜秀翘臀诱惑写真[44P]_蔡文钰_模范学院

Vol.540模特蔡文钰Abby私房性感黑色内衣配黑丝吊袜秀翘臀诱惑写真[44P]_蔡文钰_模范学院

一名玉竹,即华佗所食漆叶青粘散中之青粘也。治项间瘰,颈下瘿囊,水道,通癃闭成淋,泻水气,除胀满作肿,辟百邪鬼魅,止偏坠疝疼。

不然,防己可祛肾内之风湿,存防己可,必复取,正以功用胜防己,其耗散精血,亦逊于防己。内容:贝母,味苦,气平、微寒,无毒。

不知青娥治下寒无火之人也。曰∶浓朴可升可降,非自能升清而降浊也。

盖虚喘者,乃气。或疑肉桂用之于八味丸中,经先生之阐扬,真无微不悉矣。

茯苓只能益肾以通胃耳,胃为肾之关门,肾气足而关门旺,不可单归功于茯苓也。夫腰至于足,正肾之所属,而谓非入肾者明验乎。

盖少用,则攻补之药,恃之上行以去病;多用,则攻补之药,借之上行而生殃。痰在手足四肢,非此不达;痰在皮里膜外,非此不却。

Leave a Reply