91av在线麻豆

91av在线麻豆

 五行之理,不得截然分界。 然而土之所不坚者,又因于火之太微也。

梨味甘而含水津,故润脾肺。 夫菟丝子,神药也,天下有无根草木如菟丝子者乎,亡有也。

曰∶以急救急,因病之急而急之也;以急救缓,亦因病虽缓而实急,故急之也。山药有质色白,故补脾之火以补湿。

健土之药,舍人参何求。或问先生谓伤寒坏症,尤宜用参,不识何以用之?

 山羊即《尔雅》所谓羊也。 既无腻膈,更多捷效,是在人之权变耳。

气燥,辛以湿之;血燥,以湿之;脏燥,咸以湿之;腑燥,凉以湿之。惜引经之药拘守数药,未能尽妙。

Leave a Reply