av线

av线

干青鱼胆,水磨点喉痹、痔疮,与熊胆同功。反胃有虫积者亦能治之。

内容:发明凿柄治妊娠难产,烧灰酒服,取其开凿孔窍也。 又胆汁和香油等分,亦治霉疮结毒,清晨连服七日,大便下泄邪毒最捷,未尽停七日,更服七日,余邪自尽屡验。

故琼玉膏用糖霜,枳术丸用荷叶裹饭,佐金丸用米饮,牛黄丸用蒸饼,黑锡丹用酒曲,磁朱丸用神曲,虎潜丸用酒,香连丸用醋,茸珠丹用红枣,滚痰丸用水泛,各有所宜。其鲜者惟杀鱼蟹毒。

一种似守宫而头圆身细,长五六寸,色白如银,通身细鳞,雌雄上下相应而鸣,情洽乃交者,蛤蚧也。但脾虚易泻者勿食。

血结肿胀,腹大如鼓,而小便不通者,须兼沉香辈破气药用之。 内容:本名鱼,即鱼甘温小毒。

《内经》用以疗伤肝利肠,而不伤伐元气,惜乎,世罕用之。 男用女,女用男。

Leave a Reply